Logo Codiweb
Logo Codiweb

Gestió de dominis, hosting i serveis web


Dominis web - Codiweb

Dominis

Responsive - Codiweb

Hosting

Correu electrònic - Codiweb

Correu electrònic

Oferim els serveis necessaris perquè el seu lloc web estigui online, amb opcions per registrar immediatament el nom de domini que necessiti i les extensions que facin falta, dins de més de 600 opcions disponibles per triar, ja siguin .com, .net, .cat, .es, .click o .online, el nom de domini que més s'adeqüi a cada projecte. L'elecció d'un bon nom de domini potser fonamental alhora que el lloc web sigui fàcil de localitzar i tingui un bon tràfic a Internet.

Que el lloc web carregui amb rapidesa i funcioni amb fluïdesa ajuda molt a l'experiència de l'usuari que hi està navegant, per això fem servir un proveïdor de hosting que sempre utilitza les últimes tecnologies en allotjament web, bases de dades, sistemes de seguretat i que constantment estan al dia de totes les novetats que vagin apareixent.

Tanmateix, podem crear i gestionar les bústies de correu electrònic que facin falta, configurar-les a tots els ordinadors i dispositius mòbils que calgui, amb opció que cada bústia estigui sincronitzada, opcions de redirecció de comptes de correu i respostes automàtiques per interval de dates o permanents.