CA ES
Logo codiweb

Què són els dominis web?

Si estàs pensant a tenir un lloc web o simplement vols entendre millor com funciona l'arquitectura de les adreces a la web, t'expliquem que són els dominis web i com funcionen. Un domini web és una etiqueta o paraula única que identifica una presència online. Funciona com una adreça que els usuaris poden utilitzar per arribar al teu lloc web.

Per què s'utilitzen els dominis web?

Els dominis són una de les parts essencials dels registres DNS, el que fan és convertir o vincular una sèrie de caràcters "paginaweb.com" a una adreça IP, recordar que cada lloc web està vinculat a una IP, així pels humans és molt més fàcil recordar "paginaweb.com" que una IP del tipus 64.233.191.255.

Cada domini té una estructura jeràrquica que inclou diversos nivells, i el més conegut és el domini de nivell superior (TLD), com ara ".com", ".org", o ".net", actualment hi ha més de 1.500 extensions de domini disponibles.

Estructura d'un domini web

Un subdomini és una extensió del domini principal que es col·loca abans del domini de nivell superior. Per exemple, en "botiga.exemple.com", "botiga" és el subdomini.

El nivell superior d'un domini (TLD), és la part final d'un domini. Exemples de TLDs comuns inclouen ".com", ".org", ".net", ".edu" i ".gov". Cada TLD té una connotació diferent i és utilitzat per a diverses finalitats. El ".com" és referent a company (empresa), ".gov" referent a un govern, etc.

El domini de Nivell de Segon (SLD), és el nom del domini que es troba entre el TLD i el subdomini, per exemple: "paginaweb.com", "paginaweb" és el SLD.

El domini geogràfic (ccTLD): Està associat a un país, territori o regió específica. Per exemple, .cat, .es o .fr.

Domini de nivell superior genèric (gTLD): Són TLDs que no estan vinculats a una ubicació geogràfica. Per exemple .info, .biz, .app o .blog.

Domini de nivell superior patrocinat (sTLD): Estan reservats per a organitzacions específiques o comunitats. Per exemple, .edu per a institucions educatives o .gov per a entitats governamentals.

Domini de nivell superior nou (nTLD): Són extensions de domini més recents, com .app, .blog, .guru, etc.

Necessites un domini nou per la teva web?